top of page
Laundry Dryer

Which Speed Union is Yours?

สปีดยูเนียนเครื่องไหนที่ใช่คุณ ?

Model catalog
รับประกันคุณภาพนาน 3 ปี
สมอ.jpg
ส่งออกเครื่องจักรกว่า 120 ประเทศ
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั้ง ยุโรป และอเมริกา
ECM.jpg
บริการ ติดตั้ง-ซ่อมแซม-อะไหล่แท้โรงงาน
พร้อมบริการทั่วไทย
CE.png
Speed Union SWH12 
เพิ่มพลังให้ร้านสะดวกซัก
ฝาหน้ากว้าง 410 mm เพิ่มความสะดวกในการน้ำผ้าเข้า-ออก
ดูเพิ่มเติม >
Artboard 16.png
เทคโนโลยีใหม่
Smart Touchscreen Control
หลากหลายการใช้งาน
bottom of page